"ЗАК-ИН" ООД, гр. София 1618, кв. Павлово, ул."Народен певец" №2, тел./факс: 02/ 955 61 92, тел.: 02/856 12 65, е-mail: zak-in@abv.bg